Nasi tłumacze to osoby z całej Polski - absolwenci Filologii językowych, Lingwistyki Stosowanej bądź uczelni zagranicznych. Wszyscy posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń. Wielu z nich jest członkami instytucji takich jak Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPiS.

Zapraszamy: